Hala Astron od A do Z

Kdy můžete začít halu používat?

Kdy můžete začít halu používat?

Bezprostředně po tom, co schválíte finální koncept stavby, pošle stavební partner do Astronu kompletní dokumentaci z programu Cyprion. Díky padesáti létům zkušeností Astorn vyvinul vpravdě mistrovský software, který umožňuje navrhnout, ale i vyrobit individuální řešení pro ocelovou stavbu stejně rychle, jak ostatní firmy produkují standardizovaná řešení.

Při běžné projektu Astron krátce po schválení objednávky dodá statické propočty pro základy stavby a v tom samém okamžiku začínají projektanti Astronu samotné základy budovy navrhovat. Projektování zpravidla trvá 2-4 týdny, ale bezprostředně po dokončení je možné začít s budováním základů na místě stavby.

Po deseti dnech, kdy si základy tak zvaně „sednou“ je Astron připraven dodat základové patky. 2 – 4 týdny od stabilizace základů Astron posílá kompletní dokumentaci pro finální schválení. V tomto bode si projdete s Astron partnerem celý projekt, jestli proti původnímu plánu nemusí být z architektonického hlediska provedeny změny. Zpravidla to zabere několik hodin, ale v projektové kalkulaci jsou na to vyhrazeny 3 – 4 dny, abyste se neocitli vlivem napjatého rozvrhu pod časovým tlakem.

Jakmile Astron obdrží vaše potvrzení, je připraven začít s výrobou ocelové haly. Reálné časové nároky na výrobu jsou 4 týdny, potom následuje doručení na místo a montáž. Stejně jako je tomu u montáže, jsou stavební díly Astron optimalizovány i pro přepravu, díky čemuž je možné umístit všechny díly pro halu o rozloze 1000 m2 na jeden kamion. Zároveň s tím jsou montážní firmě zaslány prováděcí výkresy. Montáž budov Astron je rychlá a bezpečná. Díky tomu, že je veškeré řezání a svařování realizováno ve výrobním závodě, všechno spojování na místě stavby je možné provést jen s pomocí šroubů, matek a klíčů. Montáž tak může být prováděna doslova za jakéhokoliv počasí. Všechny díly budoucí stavby jsou doručeny, zabaleny a označeny v souladu s prováděcími výkresy.

Montáž budov Astron je rychlá a bezpečná. Díky tomu, že je veškeré řezání a svařování realizováno ve výrobním závodě, všechno spojování na místě stavby je možné provést jen s pomocí šroubů, matek a klíčů. Montáž tak může být prováděna doslova za jakéhokoliv počasí. Všechny díly budoucí stavby jsou doručeny, zabaleny a označeny v souladu s prováděcími výkresy. Astron dává velmi jasná doporučení, jak díly skladovat na místě stavby, aby se předešlo nežádoucímu poškození. Montáž je nicméně možné provádět i přímo z kamionu a celý proces je možné logisticky naplánovat s dodávkami přesně na čas.

Budovy Astron jsou navrženy, díly tříděny, baleny a dopravovány tak, že je možné začít montáž od první nebo od poslední klenby, klidně i z obou stran najednou. Tento proces také zahrnuje stěny a střešní panely. Montážníci tak mohou zkompletovat nejdříve střechu, nejdříve stěny, nebo cokoliv podle situace. Pro dosažení největší rychlosti realizace, Astron umožňuje montáž střechy a stěn téměř ve stejný moment. Průměrná rychlost montáže se tak pohybuje mezi 3000 a 10 000 m2 za měsíc, v závislosti na konceptu budovy, velikosti a dalších specifikách projektu.

Aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita provedení, Astron sestavil tým technických servisních manažerů (TSM). Tito specialisté mají zpravidla dlouholeté zkušenosti ve společnosti Astron a velmi vysokou úroveň know-how v oblasti stavebnictví. Jejich prací je školení partnerů Astron – montážních firem, monitoring staveniště a poskytování technické podpory, kdekoliv by bylo potřeba.