Hala Astron od A do Z

Jak se starat o novou stavbu?

Jak se starat o novou stavbu?

Budovy Astron jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a jsou proslavené dlouholetou trvanlivostí, jedno při jakém použití nebo za jakých klimatických podmínek.

Pro maximalizaci užitné hodnoty a životnost budov Astron i tak doporučujeme provádět pravidelné inspekce. Realizujete velkou investici a bylo by moudré postupovat podle plánu pravidelných inspekcí a údržby, aby budova zůstala v prvotřídním stavu.

Vaše budova byla navržena a vyrobena s nízkými nároky na údržbu. Použití vybraných špičkových materiálů a technologií výroby minimalizuje možný dopad klimatických podmínek. Zátěž sněhem nebo větrem byla pečlivě propočítána při návrhu nosné konstrukce a riziko poškození vlivem prostředí je tam minimální.

Rovněž riziko předčasné degradace materiálů kyselými dešti, výfukovými plyny, zemědělskými chemikáliemi a dalšími formami průmyslového znečištění bylo sníženo použitím ochranných povrchů na stěnách a stropních dílech. Kromě toho – spoje střešních a stěnových dílů, stejně jako spojovací systém, zahrnují tmelové materiály a izolační pásky s dostatečnou odolností proti vlivům prostředí, UV paprskům a degradaci materiálu.

Samotná technologie výroby založená na létech zkušeností minimalizuje riziko předčasné degradace a další možná rizika poškození. Dodržení plánu údržby potom dovoluje prodloužit běžnou životnost stavby ještě více.

Ve své nejjednodušší podstatě se budovy Astron skládají ze tří hlavních složek: ocelové nosné konstrukce, stěn a stropu. Každá ze složek je navržena tak, aby minimalizovala rizika vzniku potíží, ale budova – stejně jako třeba automobil – slouží lépe, pokud se o ni dobře staráte.

Pro další informace prosím nahlédněte do „Manuálu údržby“. Váš místní certifikovaný partner Astronu je zároveň ideálním partnerem pro bezpečnou investici do nové stavby. Neváhejte ho požádat o pomoc při zavedení plánu pravidelné údržby.