Společenská odpovědnost

"Lindab Life" je definice přístupu ke společenské odpovědnosti. Sestává ze čtyř oblastí - Obchod, Prostředí, Společnost a Zaměstnanci. Tyto závazky shrnují naší odhodlanost být dobrým a spolehlivým obchodním partnerem, nabízejícím řešení, která jsou na trhu žádána. Zjednodušeně je to způsob jakým oznamujeme, že přebíráme společenskou odpovědnost za případné dopady naší činnosti a podnikání na přírodu, člověka a jeho okolí.

Obchod

Být spolehlivým, etickým obchodním partnerem, který plní své závazky a očekávání zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Etický kodex Lindabu a definované základní hodnoty hrají hlavní roli při řízení společnosti. Společně s podporou programu Global Compact Spojených národů a nepřetržitým reportingem s GRI (Global reporting initiative) jsou formovány základní kameny pro zbudování důvěryhodné a silné společnosti. Naše produkty Základní myšlenka Lindabu je přispět k zjednodušení stavby a jejích jednotlivých částí a fází. Protokoly a systémy řízení jakosti jsou aplikovány ve všech odděleních společnosti. Téměř všechny dceřiné společnosti a pobočky Lindab jsou certifikovány v rámci ISO 9001.

 

 

Brožura ke stažení

Zaměstnanci

Spokojení zaměstnanci a podnikavý duch je ve společnosti Astron vždy stavěn do středu zájmu.

Kompetence, odhodlání a podnikatelský duch od začátku charakterizuje zaměstnance Astronu. Tyto vlastnosti jsou klíčem k trvalé podpoře a uspokojení zákazníků. To je důvod proč neustále investujeme do podpory zdraví a pracovní pohody našich vlastních zaměstnanců.

Životní prostředí

Vytváření eko-efektivních řešení s minimálním dopadem na životní prostředí a člověka.

Naše odpovědnost za životní prostředí a dědictví, které zde zanecháme pro další generace, ovlivňuje naše aktivity již po mnoho let. Tato odpovědnost se neprojevuje jen v našich krátkodobých krocích a cílech, jejichž smyslem je snížení spotřeby energie a snížení emisí. Stejně důležitá jsou produktová řešení, která zabezpečí, že i naše výrobky budou při své životnost podporovat filozofii Astron. Všechny výrobní závody Astron mají certifikaci ISO 14001.

Společnost

Dobré vztahy se společností a jejími občany jsou cílem Astronu. To je prezentováno v mnoha zemích, kde Astron spolupracuje s úřady a organizacemi. Spolupráce s úřady a respektování místní legislativy je přirozeným chováním odpovědné společnosti.