Více než 50 let inovací

Profil společnosti

Trvale udržitelná stavební řešení

Astron je předním evropským výrobcem ocelových montovaných hal pro průmyslové a komerční využití. Nabízí celou škálu osvědčených řešení pro logistické a skladové haly, výrobní a průmyslové haly, sportovní haly, komerční prostory a prodejní haly, kancelářské a administrativní budovy, autosalony a nadzemní parkoviště. Kompletní dodávka ocelových hal zahrnuje hlavní konstrukci včetně stěnového a střešního opláštění a příslušenství.

Naše výrobní závody v Lucembursku, České republice a Rusku mají výrobní kapacitu 70 ocelových hal týdně. Skupina Astron disponuje v Evropě 13 pobočkami a má přibližně 650 zaměstnanců. Vedení Astronu sídlí v lucemburském Diekirchu. V roce 2018 bylo dosaženo obratu kolem 100 milionů eur.

Astron koupila v roce 2005 švédská skupina Lindab Group. Lindab je mezinárodní skupina, která vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje produkty a systémová řešení, která zjednodušují výstavbu a zlepšují vnitřní klima budov. Skupina Lindab roce 2018 dosáhla obratu 890 mil EUR, působila v 32 zemích a zaměstnávala přibližně 5,100 zaměstnanců.

 • Naše vize je být preferovaným partnerem pro poskytování udržitelných řešení průmyslových budov a vícepodlažních parkovacích domů v Evropě a SNS.

Astron se zavázal poskytovat nejlepší řešení

Zákazníci Astronu preferují ocelové haly s dlouhou životností a vysokým standardem kvality. Naše budovy jsou trvale udržitelné s ohledem na ekonomické, ekologické a společenské hledisko. Produkty Astron dlouhodobě splňují všechny právní a místní normy.

CERTIFIKÁT ISO 9001

 • Astron je certifikován ISO 9001 na návrh, výrobu a transport ocelových hal.
 • Pravidelné prověřování organizací Bureau Veritas.

EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ (ETA)

Astron Buildings je první společnost v Evropě, která získala ETA certifikaci na kompletní stavební řešení (konstrukce a opláštění), nikoli pouze na jednotlivé komponenty. Právně je tak produkt Astron akceptován na jakémkoli EU trhu, ve Švýcarsku a Turecku.

 • Externě prokázané vlastnosti, zdokumentované v řadě testů výrobků a odborných zpráv, například odolnost a akustické vlastnosti.
 • Vyšší standardy kvality materiálu i hotových produktů.
 • Pravidelné kontroly a dokumentované audity třetích stran.
 • Vyšší strukturální bezpečnost díky vylepšeným metodám návrhu nad rámec běžných norem.

OZNAČENÍ CE

 • Vysoký standard kvality ocelové konstrukce Astron demonstruje označení CE: produkty Astronu jsou v souladu s normou EN1090-2.
 • Označení CE je povinná značka shody, díky které lze produkty nabízet na trhu EU. Takovýto produkt je v souladu s harmonizovanou normou EN či s normou ETA (European Technical Approval).
 • Označení CE na se konstrukcích Astron vztahuje na hlavní konstrukci: rámy, jeřábové dráhy, mezipatra, zavětrování a sekundární konstrukci.

KONTROLA KVALITY

Astron splnil požadavky na kontrolu výroby dle CTICM, nezávislého kontrolního orgánu. Naše produkty odpovídají seznamu detailních požadavků na vlastnosti materiálu, konstrukční řešení, výrobu (tolerance, svařování aj.) i montáž. Astron dodá na žádost zákazníka prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci, hlavní charakteristiku produktu, spolu s číslem certifikátu o shodě.

ZÁRUKY

 • Na všechny produkty Astron se vztahuje záruka v závislosti na individuálním Prohlášení o shodě a konkrétním produktu.
 • Díky ochranné povrchové vrstvě Aluzinc mají střešní panely Astron záruku 20 let.

ASTRON PROHLÁŠENÍ O KVALITĚ

650 zaměstnanců společnosti Astron je vždy připraveno vydat ze sebe to nejlepší

 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy
 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy
 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy
 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy
 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy
 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy
 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy
 • Profil společnosti: Astron ocelové budovy

Jak vše začalo

V posledních 50 letech jsme svou prací v Astronu usilovali o jediný cíl: trvale zlepšovat své schopnosti a znalosti v rámci toho, čemu dnes říkáme zjednodušení stavění. Cesta, kterou jsme si zvolili, abychom zákazníkovi nabídli vyšší hodnotu, je založena na kvalitě, blízkosti a službě, která využívá ocel jako ústřední téma.

Budováním filozofie společnosti založené na základě hodnot "čistoty a pořádku", silného podnikání a rychlých rozhodnutí byly vytvořeny podmínky pro obchodní model, který zahrnoval efektivně organizovanou výrobu, vysoce moderní distribuci spolu s průběžnými inovacemi a neustálým uvědomováním si potřeb a přání našich zákazníků.

Hodnoty Astronu jsou založeny na třech klíčových heslech: Zjednodušení stavění, Praktičnost a Čistota a pořádek, které platí dnes stejně jako v celé naší dlouhé historii.

 

Astron dnes

> 50 let zkušeností

> 50,000 referenčních ocelových hal

> postavených 50 milionů m²

> referenční haly v 50 zemích

> 300 stavebních partnerů

 • Profil společnosti: Historie
 • Profil společnosti: Historie
 • Profil společnosti: Historie

Historie v datech

 • 1920: Založení původní mateřské společnosti Astronu “Commercial Shearing and Stamping” v USA.
 • 1956: Lage Lindh začal ve Švédsku prodávat hliníkové příponky, okenní parapety a lemování štítů. V roce 1969 založil pro své podnikání produktovou značku Lindab. V tomto roce již vlastnil výrobní závody.
 • 1962: Společnost “Commercial Shearing and Stamping” viděla příležitost v prodeji předprojektovaných budov importovaných z USA do Evropy a proto založila nové sídlo v Diekirchu (Lucembursko).
 • 1965: Zahájení distribuce ocelových budov Astron místními společnostmi ze stavebního sektoru: takto se zrodila idea sítě stavebních partnerů.
 • 1969: Instalace první poloautomatické výrobní linky primární konstrukce, která zajistila zvýšení kapacity výroby na 250 ocelových hal ročně.
 • 1979: Rapidní expanze distribuční sítě v důsledku úspěchu konceptu ocelových hal. 200 stavebních partnerů ročně prodává 800 ocelových hal na klíč.
 • 1988: Využití počítačové technologie pro tvorbu inženýrských návrhů, objednávek, grafických designů. Představení programu Cyprion: specializovaný software pro stavební partnery generující ceny automaticky. Dodnes se jedná o unikátní software.
 • 1993: Astron získal certifikát ISO 9002 TÜV CERT jako první firma vyrábějící ocelové haly a konstrukce v Evropě. Kapacita výroby: 1.300 budov ročně.
 • 2005: Švédská skupina Lindab Group, specialista na opláštění a kovové produkty, koupila Astron.
 • 2018: Astron má obchodní zastoupení ve všech evropských zemích a v severní Africe, pobočky v 15 zemích a 3 výrobní závody s kapacitou výroby 2.000 budov ročně. Obrat skupiny se pohybuje kolem 780 mil. euro (rok 2017).