Výrobní hala zdravotnických produktů

Výrobní hala společnosti PASCAL MEDICAL LTD se zabývá výrobou sterilních jednorázových zdravotnických produktů. Průmyslový komplex o rozloze 8,323m² postavil v Dubna SEZ stavební partner Astronu, firma  SpezGradStroy.

Tento výrobní závod je pro Rusko zcela jedinečný. Automatizované výrobní linky využívají nejmodernější zařízení dostupné na trhu. Systém kontroly kvality je organizován na nejvyšší úrovni a zahrnuje více než 100 testů každé šarže ve všech fázích výroby. V současnosti závod vyrábí produkty nejvyšší kvality, které splňují stanovené požadavky a normy. 

Realizace projektu výrobního centra byla rozdělena do několika fází. V první fázi byla dokončena výrobní linka kompletní řady jednorázových injekčních stříkaček, včetně inzulínových a tuberkulínových stříkaček. Výrobní linka má kapacitu 450 milionů produktových jednotek ročně. V budoucnosti společnost plánuje další investice do rozšíření své výrobní linky a sortimentu vyráběných zdravotnických produktů.

V dalších fázích své expanze má investor v plánu vyrábět jehly pro jednorázové stříkačky, infuzní a transfuzní systémy, vakuový systém pro odběr krve a moči, injekční stříkačky naplněné fyziologickým roztokem pro mytí intravenózních katétrů a samotné intravenózní katétry, které se v současné době v Rusku nevyrábí. 

Výstavba výrobní haly byla dokončena během pouhých 4 měsíců. Průmyslový komplex je rozdělen na dva bloky: Dvoupodlažní administrativní část o celové ploše 1,512m² a výrovní a skladové haly o rozloze 5,616m² s dvěma mezipatry.

Výrobní část a administrativa byla opláštěna stěnovým systémem LPA900 s izolací Astrotherm o tloušťce 120 mm v administrativní části a 100 mm ve výrobní části. Na skládanou střechu se sklonem 2% byla umístěna široká řada příslušenství. 

Investor se rozhodl pro ocelovou halu Astron díky flexibilním řešením, které stavební systém Astron nabízí.  Zákazník byl velmi spokojen s inženýrským týmem Astronu, který celý projekt navrhl tak, aby byl prostor výrobních hal maximálně využit pro výrobní linky a jejich optimalizovaný chod.

Zpět