Obrovská ocelová hala

Dethlinger Teich (rybník) se nachází mezi Hamburkem a Hannoverem. Pravděpodobně obsahuje největší dědictví chemických zbraní na světě. V letech 1940 až 1952 byly do bývalé křemelinové jámy shazovány výbušniny a bojové chemické látky. Likvidace výbušné munice začala v roce 2019. První záchranná operace objevila 2 500 toxických chemických zbraní – ale to byl jen začátek. Dolnosaské ministerstvo životního prostředí předpokládá, že v deset až dvanáct metrů hlubokém – nyní zaneseném – rybníku je více než 100.000 různých předmětů s výbušnou municí. Areál byl do značné míry uzavřen a je střežen dnem i nocí.

Úklid má začít na jaře 2023 a potrvá pět let. Dethlinger Teich je v současné době překrýván ocelovou konstrukcí společností Astron Buildings. Ocelová hala má půdorys 97 m x 106 m a na hřebeni je vysoká 22 metrů. Díky tomu je velké téměř jako dvě fotbalová hřiště. Podpěry tvoří celkem 400 m dlouhá betonová konstrukce, která je zajištěna štětovnicovou stěnou kotvenou 22 m hluboko v zemi. Plocha střechy je přibližně 10.000 m2 a byla dimenzován na mimořádně vysoké zatížení sněhem.

V současnosti se jedná o největší sanační projekt v Německu v oblasti likvidace výbušné munice. Montáž ocelové haly s impozantním rozpětím bez rušivých podpěr postupuje velmi dobře. Je to také projekt s dosud největším volným rozpětím ve více než 50leté historii Astronu. Realizuje se společně s dlouholetým partnerem Astron, společností Cornils GmbH z Bergenu.

Zpět