Production and Warehouse

Výrobní a skladová hala

Tato nová výrobní hala se skladem, kancelářemi a sociálním zařízením byla postavena dlouholetým stavebním partnerem Astronu, firmou FHU Multi Projekt pro společnost, která se zabývá návrhem a výrobou automatizovaných systémů pro skladové prostory. 

Výrobní hala, která se nachází na okraji polského Štětína ve městě Dobra, byla postavena během pouhých 6 měsíců. Jedná se o komplex dvou budov: administrativní budova a ocelová hala Astron s rámem typu AZM1 a AZM2 s jeřábovými drahami, která je rozdělena na výrobní část, skladové prostory a montážní oddělení.

Tým inženýrů, kteří halu navrhovali, se potýkal s několika výzvami. Investor požadoval komplikované uspořádání interiéru v hale: rozdělení haly na 3 menší části s oddělenými vnějšími vraty. Bylo třeba rovněž zajistit fukčnost jeřábových drah ve vybrané části haly a zakomponovat mezipatro do administrativní částy komplexu. 

Střecha výrobní a skladové haly je zastřešena systémem Astron LPR1000 s izolací z minerální vlny a střecha administrativní budovy byla pokryta membránovým střešním systémem. Na stěnové opláštění ocelové haly byl použit stěnový systém LPA900 s izolací z minerální vlny, kdy panely v antracitové barvě perfektně ladí s ostatními částmi komplexu. 

Zpět