Technické riešenie

  • Astron poskytuje statické výpočty, ktoré stopercentne spĺňajú miestne normy
  • Nepretržitá možnosť využiť asistenciu v oblasti technického riešenia budovy
  • Vytvorte si 3D návrh projektu alebo animovaný film v programe Allplan
  • Vylepšite cenové ponuky ďalšími službami, ako sú kalkulácie programu "Dial", "Heat Loss" či "Cy-nergy", ktoré vypočítavajú potrebné osvetlenie v hale a energetickú úsporu
  • Za posledných 50 rokov Astron postavil viac ako 50,000 referenčných hál a budov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka