Inodek

Antresole są ważnym elementem wielu budynków przemysłowych i usługowych. Umożliwiają spełnienie wymagań nowoczesnych technik składowania i magazynowania oraz pozwalają zmaksymalizować wydajność rozkładu maszyn i procesu produkcji.

System INODEK:

System stropów belkowych opartych na ramach stalowych, posiadający wszystkie zalety stropów o małej wysokości (brak belek nośnych pod stropem):

  • elementy prefabrykowane
  • szybka konstrukcja
  • rozpiętość podciągów do 7,5m
  • łatwość zabezpieczenia ppoż. gdyż tylko dolna półka podciągów wymaga zabezpieczenia
  • możliwość prowadzenia instalacji bezpośrednio pod stropem

Zalety:

  • ten sam dostawca dla antresoli i budynku
  • zintegrowany projekt antresoli i budynku
  • powiększenie powierzchni eksploatacyjnej
  • skrócenie czasu budowy: budowa półpiętra i całego budynku w tym samym czasie
  • jakość gwarantowana przez prefabrykowane elementy