Hotel w konstrukcji stalowej

Astron ma duże doświadczenie w budowaniu hoteli, ponieważ spełnia następujące wymagania:

• dowolność w projektowaniu architektonicznym

• możliwość przygotowanie konkretnego projekty dla klienta

• budowanie wysokich budynków z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych dla danego regionu

• gwarancja ceny i terminów

• krótki czas realizacji w porównaniu z tradycyjnymi projektami

• skuteczna ochrona przed pożarem

• optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i objętości

• najlepsze materiały