Hala stalowa dla prodcenta wyrobów z aluminium

Alutech Incorporated - producent wyrobów i elementów z aluminium

Białoruś dysponuje znaczącą i wciąż rosnącą bazą przemysłową. W 2003 roku zarząd firmy Astron przygotował plan rozwoju dotyczący oferowania budynków i usług Astron inwestorom obecnym w tym kraju. Wyniki realizacji planu były znaczące: zrealizowano szereg dużych inwestycji. Za najważniejszą z nich należałoby zapewne uznać obiekt o powierzchni 17 000 m² zrealizowany dla Alutech Incorporated. Ta dynamiczna spółka jest producentem wyrobów i elementów z aluminium. Zaprojektowanie budynku i przygotowanie inwestycji wymagało od inżynierów firmy Astron współpracy z władzami białoruskimi w celu uzyskania wymaganych zgodnie z białoruskim prawem aprobat technicznych. Wiele adaptacji projektów koncepcyjnych firmy Astron powstawało w celu dostosowania ich do określonych lokalnych norm i zasad sztuki budowlanej. Obiekt o powierzchni 17 000 m², wyposażony w suwnice, oddano do użytku w 2004 roku. Klient był bardzo zadowolony z efektu końcowego! Czas montażu wyniósł jedynie 8 miesięcy. Dzięki temu, że firma Astron dobrze wywiązała się ze zlecenia, otrzymała ona w czerwcu 2006 roku kolejne zlecenie od spółki Alutech, na realizację budynku fabryki komponentów o powierzchni 20 000 m².