Társadalmi felelősségvállalás

A társadalmi felelősségvállalás fontos részét képezi a Lindab azon jövőképének, hogy Európában vezető helyet töltsön be az ipari szellőzéstechnika és az építési rendszerek piacán.

A Lindab Life a cégcsoport társadalmi szerepvállalással összefüggő szemléletmódját testesíti meg. Négy területet foglal magába – üzleti élet, környezetvédelem, munkavállalók és társadalom – összesítik a Lindab azon akaratát, hogy jó és hiteles üzleti partner lehessen, a piaci igényeknek megfelelő megoldásokat biztosítson, valamint hogy felelősségteljes és ösztönző erejű munkaadó lehessen.
Mindez egyszerűen azt jeleníti meg, hogy vállalatunk miként vállal felelősséget a társadalomra és a környezetre ható tevékenységeiért. 

Üzleti élet

Célunk megbízható és erkölcsös üzleti partnerként dolgozni, hogy megfeleljünk vevőink, beszállítóink és egyéb partnereink elvárásainak. A Lindab Etikai kódexe és alapértékei központi szerepet játszanak a vállalat szervezetének és működésének irányításában. A fentiek képezik a bizalom alapvető sarokköveit – kiegészítve a Globális Jelentéstételi Kezdeményezéssel (GRI-vel) összhangban levő ENSZ Globális Szerződéssel és a fenntarthatósági jelentéssel – és ezek adtak és adnak alapot egy erős márka felépítéséhez és fenntartásához. A Lindab alapvető szándéka az, hogy hozzájáruljon az építési folyamatban található tervezési és kiviteli fázisok egyszerűsítéséhez. Ez magába foglalja a tervezés egyszerűsítését, valamint a termékek, illetve ezek szerelésének és működésének egyszerűbbé tételét. A folyamatok minőségirányítási rendszerek által szabályozottan valósulnak meg. A Lindab szinte mindegyik termelőegysége ISO 9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer alapján működik.

Munkavállalók

A Lindab számára mindig központi szerepet játszott, hogy motivált, vállalkozó szellemű és komoly szaktudású alkalmazottakkal dolgozzon.
Működésünk első napjaitól kezdve a hozzáértés, az elkötelezettség és a vállalkozó szellem jellemzi dolgozóinkat. Ez az emberi érték kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy vevőink számára a lehető legjobb szolgáltatást és támogatást nyújthassuk. Ez vezérel minket abban, hogy továbbra is ráfordításokat eszközöljünk dolgozóink, az ő egészségük, valamint a biztonságos és ergonomikus munkakörnyezet kialakítása érdekében.

Környezetvédelem

Ökológiai szempontból hatékony megoldások létrehozása, a környezetre kifejtett minimális hatás mellett.
Évek óta a környezetünkért érzett felelősség és a jövő generációk számára hagyott örökség határozza meg tevékenységeinket. E felelősségtudat nem csupán a folyamataink környezetre kifejtett hatásának csökkentését célzó hosszú, illetve rövid távú tevékenységeinkben és céljainkban nyilvánul meg. Ugyanilyen fontossággal bírnak a kínálatunkban szereplő termékek, amelyek jelentős mértékben hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az épületek üzemeltetése energiahatékonyabbá és környezetbarátabbá válhasson.

Társadalom

A Lindab által képviselt értékek hirdetése.
A Lindab fontosnak tekinti a társadalommal, szakmai szövetségekkel, intézményekkel és az állampolgárokkal  kialakított jó viszony ápolását és fejlesztését. A jelenlétünk hozzávetőleg 30 ország több mint 125 helyszínén természetessé teszi a Lindab számára a helyi közösségekkel és vállalatokkal történő együttműködést és támogatásukat, természetesen országonként eltérő a Lindab cégek társadalmi felelősségvállalása.