Střešní systém LMR600: 50 let bez starostí

Když je životnost na prvním místě, přicházejí ke slovu unikátní řešení.

  • Absence slabých míst (vodotěsná vrstva není nikde provrtaná)
  • Volná dilatace v kluzných spojích zabraňující pnutí střešní konstrukce
  • Až o 50 % delší životnost proti jiným kvalitním plechovým střechám

Nejslabším místem běžných plechových střech jsou místa prostupu spojovacích prvků, vrutů. I při speciálním ošetření představují zranitelné místo, kudy dříve nebo později začne vlhkost pronikat do konstrukce střechy. Střešní systém LMR600 díky unikátnímu systému upevnění představuje ničím neporušenou celistvou ocelovou plochu, která při ošetření Aluzinkem představuje pro vodu spolehlivou bariéru.

V čem je LMR600 výjimečná?

LMR600 se skládá z 600 mm širokých válcovaných panelů s 50 mm výškou vlny. Jednotlivé panely střechy jsou spolu spojeny dvojnásobně zahnutým falcem a prvky kotvící střechu k nosné konstrukci jsou skryté v něm. Na celé střeše se tak nenachází jediný vrut, který by představoval budoucí zranitelné místo. Dešťová voda či tající sníh nemá žádné otvory, kterými by pronikl do opláštění střechy.

V průběhu rychlých teplotních změn krytiny (parné léto s bouřkami) dochází u běžných střech ke značnému pnutí vlivem tepelné roztažnosti. Střecha LMR600 je připevněna držáky, které umožňují volnou dilataci bez přenosu pnutí na strop haly. Opět se tak prodlužuje životnost celé stavby.

  • Distanční držáky umožňují volné prodloužení a zkrácení, což zamezuje pnutí střešního systému
  • Dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vlhku
  • Postranní přesahy formovány na stavbě speciální ohýbačkou, dvojnásobný ohyb 360°
  • Panel je propojen se sekundární konstrukcí speciálními distančními držáky a konec je zarolován do spoje
  • Po zarolování tvoří spoj střechy kovovou monolitickou membránu
  • Tepelné mosty redukovány do spojů

Příslušenství

Pro zachování integrity odolnosti proti povětrnostním vlivům a estetického vzhledu bylo vyvinuto velké množství příslušenství adaptované pro střešní systémy LMR600: světlíky, prosvětlovací panely, kouřové klapky, ventilátory, polykarbonátové klenby, obruby otvorů, monoventy.

Solární panely? Opět nemusíte vrtat

Standard posledních let, kdy je provoz průmyslových objektů z velké části napájen solárními panely si u běžných střech vyžaduje další vrtání a vznik dalších možných slabých míst v izolaci proti vodě. Na to jsme pamatovali při vytvoření inovativního připevňovacího systému, který se opět obejde bez porušení celistvosti střechy.

Tři efektivní systémy

Jednoplášťová střecha s a bez izobloku

Tento systém je cenově nejvýhodnější. Izolace je zhotovena z jemné skelné vaty, vybavená dobrou akustickou izolací. Střecha je dostupná s Izoblokem pro navýšení tloušťky izolace což dá celkově vyšší tepelnou izolaci a zamezí tepelným mostům.

Jednoplášťová střecha s můstkem

Tento systém nabízí dokonalou tepelnou izolaci a navíc kontrolu kondenzace redukcí tepelných mostů na minimum. Rovněž zamezuje místnímu stlačení izolace na částech sekundární konstrukce. Navyšuje tloušťku izolace díky můstku.

Dvouplášťová střecha

Nabízí nejlepší možnou izolaci až do 200mm. Zahrnuje všechny výhody řešení s můstkem. Má estetický vzhled díky vnitřnímu panelu, který působí jako parozábrana s nejlepší požární odolností. Volitelný akustický panel zvyšuje absorpci hluku.