Primární ocelová konstrukce

Primární nosná konstrukce zahrnuje všechny konstrukční prvky, které přenášejí vnější zatížení na základy montované haly. Proto obsahuje mezilehlé rámy, krokve a sloupy čelních stěn, výměny a podepřené krokve, zavětrovací portálové rámy, kolejnicové jeřábové dráhy, zavětrování a další prvky, které obvykle souvisejí s výše uvedeným, například kotvící šrouby, konzoly jeřábových drah. Do „primární nosné konstrukce“ se také zahrnují takové prvky jako nosníky mezisloupů a svařované nosníky všeobecně.

Ochrana proti korozi

Prvky primární nosné konstrukce jsou při výrobě otryskány na SA 2.5 a je na ně aplikován ochranný antikorozní nátěr podle normy EN ISO 12944. Jsou pokryty základním nátěrem nebo antikorozním ochranným nátěrem. Pro speciální aplikace mohou být díly primární konstrukce žárově zinkované.

Základní nátěr

  • vodou ředitelný primární nátěr: kombinace akrylát-kopolymer
  • ochrana proti korozi: C2, vysoká
  • dostupné barvy: Šedá (podobná RAL 7036), Červená (podobná RAL 8012), Modrá (podobná RAL 5010)

Antikorozní ochranný nátěr

  • vodou ředitelný antikorozní ochranný nátěr: kombinace akrylát-kopolymer
  • nominální tloušťky: 100 mikronů
  • ochrana proti korozi: C3, nízká
  • dostupné barvy: Šedá (podobná RAL 7042), Modrá (podobná RAL 5010)