Skládaný střešní systém Multitec

Skládaný střešní systém Multitec se skládá z ocelových žebrovaných panelů a umožňuje aplikaci skládaného střešního systému. Multitec panel je fixován do sekundární konstrukce samovrtnými šrouby. Přesahy panelů jsou uchyceny sešívacími šrouby. Sekundární konstrukce je z běžných Z vaznic upevňována v 1,5 m odstupech k primární konstrukci. Tepelná izolace závisí na typu skládané střechy.

Výhody:

  • Jednoduché a ekonomické atiky
  • Možnost použití pro komplikované tvary střech
  • Ekonomické odvodnění střech
  • Vysoký stupeň tepelné izolace (v závislosti na specifikaci skládaného střešního systému)
  • Redukovaná výška hřebene
  • Plně integrované příslušenství: světlíky, kouřové klapky, obloukové polykarbonátové světlíky, obruby otvorů