Monodek

Mezipatra jsou důležitou součástí mnoha průmyslových a komerčně/obchodních budov. V obou případech musí vyhovovat požadavkům moderního skladování a skladovacím technikám, a zároveň musí maximalizovat efektivnost umístění strojů a výrobních toků.

Nosníky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly prefabrikovaným betonovým panelům • rozpětí mezi 5 a 9 m • rychlá a jednoduchá montáž • ekonomická stavba

Výhody

  • dodávka budovy i mezipater z jednoho zdroje
  • integrovaný vzhled mezipatra budovy
  • maximální využití prostoru budovy
  • redukovaná doba výstavby: montáž budovy i mezipatra na místě
  • garantovaná kvalita použitím prefabrikovaných elementů z oceli či betonu

Monodek je podlahový systém, kdy se duté desky z předepnutého betonu pokládají přímo na horní přírubu válcovaného profilu, který zůstává viditelný. Nosníky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly prefabrikovaným betonovým panelům.