Inodek

Mezipatra jsou důležitou součástí mnoha průmyslových a komerčně/obchodních budov. V obou případech musí vyhovovat požadavkům moderního skladování a skladovacím technikám, a zároveň musí maximalizovat efektivnost umístění strojů a výrobních toků. Systém podlahových nosníků Inodek je založen na ocelových rámech. Nabízí veškeré výhody štíhlé konstrukce podlahy s tím, že vylučuje nevýhody viditelného spodního nosníku:

  • systémové a předem vyrobené elementy
  • rychlá výstavba
  • rozpětí do 7.5m
  • jednoduše dosažitelná protipožární ochrana, chráněna musí být pouze spodní příruba
  • bez podhledových nosníků, není třeba údržby

Výhody

  • dodávka budovy i mezipater z jednoho zdroje
  • integrovaný vzhled mezipatra budovy
  • maximální využití prostoru budovy
  • redukovaná doba výstavby: montáž budovy i mezipatra na místě
  • garantovaná kvalita použitím prefabrikovaných elementů z oceli či betonu