Integrované ocelové parkoviště

Investor, společnost Gasoil Engineering, která se zabývá projektovým managementem v oblasti přepravy zemního plynu a surové nafty, se díky dlouhodobému růstu rozhodla pro stavbu nového sídla, které by bylo odrazem její pozice na trhu a splňovalo by přísné požadavky na kvalitu provedení a moderní design.

Základní požadavky na stavbu

  • Pracovní prostor pro 180 zaměstnanců
  • Rozsáhlé kryté parkoviště (ve finálním provedení 3,910 m2)
  • Co nejméně technických omezení pro návrh architekta
  • Vzdušná a dobře prosvětlená budova lehké konstrukce
  • Kombinace otevřených „open-space“ prostor s diskrétnějším pracovním prostorem a jednacími místnostmi
  • Přirozené osvětlení pracovního místa pro každého zaměstnance

Ideální provedení – ocelová budova Astron

Po zvážení všech vstupních podmínek manažer Gasoil Engineering Marian Šiška oslovil stavebního partnera společnosti Lindab firmu Hornex. Celá ocelová administrativní budova založená na konstrukci Astron od začátku profitovala z perfektní spolupráce mezi zadavatelem, architektem a stavební firmou.

Jedním z nejdůležitějších kritérií byla moderní, celkově odlehčená budova s čistými liniemi a otevřenými prostorami. Toho bylo dosaženo použitím jen nejnutnějšího množství oceli a betonu na podlahách, zatímco svislé konstrukční prvky tvoří v maximální míře sklo a dřevo.

Pro dosažení co nejlepších pracovních podmínek pro každého zaměstnance bylo důležité zajistit všem pracovním místům přirozené osvětlení. V budově velmi lehké ocelové konstrukce s maximálním použitím skla toho bylo dosaženo i využitím kovových roštů na pochozí plochy mezanin.

Ocel jako nejprogresivnější stavební materiál

Na mnoha příkladech se ukazuje, že ocel pro svoji vysokou flexibilitu při odvážných architektonických řešeních, možnost vytvoření velice vzdušné konstrukce v kombinaci se sklem a v neposlední řadě velice rychlé provedení stavebních prací bez zdlouhavých technologických přestávek, představuje velice progresivní materiál, který nebude v nejbližší době nahrazen. Systém ocelové budovy, na kterém fungují montované haly Astron, umožňuje stavbu velice pokrokových staveb, jako je například tato administrativní budova s integrovaným parkovištěm.

Více informací získáte na tel.: +352 80291-404, parking@astron.biz