Vysoká skladovací ocelová hala

Ocelová hala zpracovatelského závodu polského dodavatele chmele pro pivovary v Evropě byla vybudována stavebním partnerem, firmou Maxform, během 7 měsíců. Výrobní hala firmy Chmiel Polski na zpracování chmele má rozlohu 4 100 m² a nachází se v Suchodoly u polského Lublinu.

Asymetrickou hlavní budovu tvoří dvě ocelové haly: ocelová hala s chladírnou a mrazírnou a skladovací hala pro chmel. Vnitřní opláštění haly s chladírnou tvoří sendvičové panely.

Skladovací hala s krytou nakládací plošinou

Ocelová hala firmy Chmiel Polski má 31 pneumaticky kontrolovaných kouřových klapek. Součástí ocelové haly je křídlo s výměrou 287,5 m², přístřešek 67,8 m² a stříška kryjící nakládací plošiny po celé délce stěny. Na střešní opláštění haly byly použity panely LMR600. Zajímavým prvkem této rozlehlé ocelové haly je technologická věž s rozměry 16 m x 16 m a výškou 21 m.

Montáž ocelové konstrukce a opláštění haly byla uskutečněna během 4 měsíců a ocelová hala byla k velké spokojenosti klienta dokončena za méně než 7 měsíců.

Technické zajímavosti skladovací haly

K zajištění optimální tepelné izolace chladicí a mrazicí haly bylo využito standardní systémové řešení, opláštění sendvičovými panely. V dnešní době, kdy náklady na provoz budov zásadním způsobem ovlivňují rentabilitu podnikání, je volba technologií a postupů šetřících energii prioritou. Sendvičové panely poskytující velmi kvalitní tepelnou izolaci jsou přímo z výroby opatřeny odolnou povrchovou úpravou, která z vnější strany odolává výkyvům počasí a z vnitřní mechanickému poškození. Samotná montáž potom probíhá způsobem, který nevytváří v plášti budovy žádné tepelné mosty nebo slabá místa náchylná k zatékání.

Unikátní střešní systém LMR600 pro montované haly představuje další sofistikovanou technologii, která pomáhá šetřit náklady a zvýší tak efektivitu provozu celé firmy. Střešní systém postrádá slabá místa, protože samotné plechové díly střechy nejsou při montáži nikde provrtány. Díky tomu odpadá nutnost kontroly a pravidelné údržby antikorozního nátěru. Takto vyrobená střecha opět nemá prakticky žádné tepelné mosty a neposkytuje vodě žádná slabá místa, kde může dojít k zatékání.