Skladovací hala mrazíren v Polsku

Pro polskou společnost JAGO S. A., lídra v oblasti distribuce a logistiky mražených potravin a zmrzliny, byla vybudována nová, moderní ocelová skladovací hala s distribuční centrálou v Bieniewo, nedaleko Varšavy. Objekt ovšem neměl být jen jednoduchým skladem, měl zajišťovat několik dalších důležitých funkcí, to vše na ploše 13 200 m2.

Skladovací hala pro mrazírny

Mrazírenská hala pro potravinářské účely musí plnit řadu kritérií, z nichž nejdůležitější je přirozeně možnost udržovat hygienické podmínky, velmi nízkou teplotu (v jednom ze 4 chlazených skladišť až – 25 °C) za cenu nízkých provozních nákladů, a to v prostorách, kam často zajíždí pracovníci s paletovým vozíkem, kde je tedy potřeba manévrovací prostor, dostatek světla a dostatečně široké dveře pro intenzivní provoz.

Díky systémovým řešením Astron pro stěny a stropy s mimořádnými hodnotami izolace, odolností proti vlhkosti a mechanickému poškození, lze vybudovat mrazící nebo libovolně temperovanou halu, jako kdyby nešlo o nic zvláštního. Subtilní ocelová konstrukce nepředstavuje v izolaci stěn ani stropu žádné riziko tepelných mostů a díky tomu se standardní řešení pro skladové haly dá velmi jednoduše dimenzovat pro účely mrazírenského skladu.

Spojení skladovací haly, kanceláří a logistické rampy

Poptávka po multifunkčních objektech, kdy vedle výrobní nebo skladovací haly vyroste moderní kancelářská budova s důstojnými prostory pro práci i jednání s klienty, nebo jako v případě mrazíren JAGO spojení s logistickou rampou pro paralelní odbavení většího počtu kamionů, neustále roste. Vítaným řešením je zpracování více budov různého určení v jednotném designu, s dobře propojenou multifunkcí a přirozeně s velmi nízkými provozními náklady. Reprezentativnost takového objektu s důrazem na ekologii je pak přidanou hodnotou, která často spolurozhoduje o úspěšnosti celého podnikání.

Skladové haly mohou být ekologicky přívětivé

Rozvoj dopravy a nutnost vzniku dalších logistických center je jedním z fenoménů, které přírodu neustále ohrožují. Proto je u nových staveb nutné zajistit zejména nízké náklady na provoz (vytápění, klimatizace, osvětlení), ale můžeme jít ještě dál. Ocel jako stavební materiál je na konci životnosti objektu plně recyklovatelná a náklady spojené se samotnou stavbou jsou v případě montovaných hal velmi nízké. Jsme rádi, že svým dílem přispíváme k udržitelnému rozvoji společnosti a nezatěžujeme přírodu více, než je třeba.

Stavba byla dokončena během pouhých 7 měsíců a investor byl velmi spokojený, zejména s funkčností a estetičností celé budovy.